Misyonumuz

Yaratıcı fikirlerin doğru yöntemlerle sadece bir fikir olmaktan çıkıp dünyayı değiştirmeye aday projeler olmasını sağlamaya çalışmak bizim ve uzman ekibimizin asıl misyonunu oluşturmaktadır.

İnsanlık tarihinde dünyayı değiştiren binlerce buluş olduğu gibi belki milyonlarcası sadece fikir aşamasında kalmış ve belki de bugün insanlar için mucizeler yaratabilecek buluşlar ne yazık ki yok olup gitmişlerdir. Bu düşünceyi kendisine bir başlangıç olarak kabul eden Catalyst International ve uzman kadrosu fikirlerin yok olmasını en aza indirgemek misyonu ile kurulmuş ve bu misyon doğrultusunda hayatımıza olumlu olacak her fikri geliştirmeyi kendine görev bilmiştir.

Vizyonumuz

Catalyst International’ın hedef vizyonu doğru fikirlerin önce doğru uzmanlar ile daha sonra ise doğru yatırımlar ile birlikte hayata geçmesini ve insanlığa faydalı olabilmesini sağlamaktır.

Küçük bir kıvılcım nasıl kocaman bir yangına dönüyorsa fikirlerde aynı şekilde küçücük bir tohum iken kocaman bir ağaç olabilir. Her geçen gün globalleşen dünyamızda bilgiye ulaşmak ne kadar kolay olsa da inovatif fikirler üretmek bir o kadar zorlaşmıştır. Catalyst International bu zorlukların aşılmasını ve başarıya gidebilecek her fikrin sonuca ulaşması vizyonunu benimsemiş ve ilke edeinmiştir.