Misyonumuz

Yaratıcı fikirlerin doğru yöntemlerle sadece bir fikir olmaktan çıkıp dünyayı değiştirmeye aday projeler olmasını sağlamaya çalışmak bizim ve uzman ekibimizin asıl misyonunu oluşturmaktadır.

Как в истории человечества были тысячи изобретений, изменивших мир, может быть, миллионы из них остались на стадии идеи, а возможно, изобретения, которые могли бы творить чудеса для людей сегодня, к сожалению, исчезли. Catalyst International и ее опытный персонал, принявший эту идею за основу, были созданы с целью свести к минимуму исчезновение идей, и в соответствии с этой миссией они считают своим долгом развивать каждую идею, которая будет положительной в нашей жизни. .

Vizyonumuz

Целевое видение Catalyst International состоит в том, чтобы обеспечить реализацию правильных идей сначала с помощью нужных экспертов, а затем с правильными инвестициями и принести пользу человечеству.

Küçük bir kıvılcım nasıl kocaman bir yangına dönüyorsa fikirlerde aynı şekilde küçücük bir tohum iken kocaman bir ağaç olabilir. Her geçen gün globalleşen dünyamızda bilgiye ulaşmak ne kadar kolay olsa da inovatif fikirler üretmek bir o kadar zorlaşmıştır. Catalyst International bu zorlukların aşılmasını ve başarıya gidebilecek her fikrin sonuca ulaşması vizyonunu benimsemiş ve ilke edeinmiştir.