ارتباط

ما اکنون شروع می کنیم!
درباره ایده ها و پروژه های خود به ما بگویید!

مخاطب مخاطب

ارتباط

+1 437-552-1090
+90 (533) 470 27 35

پست الکترونیک

info@catalysinternational.com.tr

نشانی

Bahçeşehir Üniversitesi Future Campus, Mithatpaşa Mahallesi
Rumeli Yolu Caddesi No:35/24 Kemerburgaz / İstanbul

ساعت کاری ما

با ما تماس بگیرید: دوشنبه تا جمعه از ساعت 09:00 تا 17:00
dayd1wuclv3s6-bau_future_campus8

مخاطب بگیرید

فرم اطلاعات نامزد
آگهی
آگهی
نام
نام خانوادگی
وضعیت تاهل شما
تعداد فرزندان
سطح تحصیلات شما
ایده پروژه شما
سطح انگلیسی شما